„Бургозоне“ ЕООД ще участва в проект „Оптимизиране на енергийната ефективност и въвеждане на ново техническо оборудване за повишаване конкурентноспособността на винарна „Шато Бургозоне“, който е към подмярка „Инвестиции в предприятие“, включено в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за 2019-2023 г.С цел подобряване производствената база на избата, както и усъвършенстване на технологичното оборудване за производството на вино, в проекта са заложени нови машини, технически съоръжения и помощно оборудване, които са необходими за повишаване конкурентноспособността на изба „Шато Бургозоне“.