Успешно премина участието на винарна Бургозоне на 12-тото изложение Мегавино 22.10 – 25.10.2010 в Брюксел. Това е най- голямото винено изложение в Белгия, в което тази година взеха участие над 280 изложители от 23 страни. По време на изложението щанда ни се радваше на постоянен интерес, както от страна на професионалисти, така и от потребители желаещи да дегустират наградените ни вина.