SM na BBL Meet the CEO, 18.10.2023

Шато Бургозоне беше представено официално на годишната среща на Бизнес клуб Белгия-България-Люксембург – Meet the CEO, „Запознай се с изпълнителните директори“. Събитието се проведе в Резиденцията на посланика на Кралство Белгия в София, Н. Пр. г-н Фредерик Мьорис. Като един от новите членове на клуба, Бургозоне запозна присъстващите с историята и успехите на винарната. Експозето на Стефан Маринов предизвика основателен интерес, а на коктейла всички участници споделиха наздравици с подбрана селекция вина – Колекшън Бургозоне Шардоне барик, Филип червено кюве и Премиум Вионие и Пино ноар.
Бизнес клубът е организация с нестопанска цел, която развива своята дейност като формална, социална и културна точка за срещи на юридически и физически лица от белгийски, български и люксембургски произход. ББЛ Клуб е платформа за обмяна на бизнес мнения и опит на българския пазар. Днес ББЛ в България активно насърчава бизнес отношенията между трите държави – Белгия, България и Люксембург.